Saltear al contenido principal
1-800-987-654 admin@total.com

6a Edició del Premi Protagonistes del Demà

FINALITAT DEL PREMI:

La finalitat del concurs és premiar joves en el darrer curs d’estudis secundaris (batxillerat; cicles grau mitjà; ensenyaments esportius grau mitjà) que hagin destacat en tres aspectes del seu procés formatiu. Un ha de ser en la vessant acadèmica; els candidats han de tenir un bon expedient acadèmic. L’altre aspecte que es valorarà és el compromís social solidari dels candidats, entès en un sentit ampli de servei altruista a tercers. El tercer aspecte que es valorarà és la creativitat i l’empenta o iniciativa per dissenyar i desenvolupar qualsevol tipus de projecte.

PREMIS:

Un primer premi consistent en una beca que cobrirà el pagament del 50% del preu de la matrícula del curs següent en estudis de grau o equivalent, fins la quantitat màxima de 1.000€ .

A més a més del primer premiat, hi haurà fins a deu premis de 100€ cada u, en un xec per material escolar. Serà un premi per escola a l’alumne millor valorat, tret del guanyador del primer premi i del nombre d’alumnes que presenti cada escola.

S’expediran diplomes acreditatius.

Per optar a aquests premis cal acomplir les dades que es demanen a les bases de la convocatòria.
<p align=»center»><strong><span style=»text-decoration: underline;»>Bases de la convocatòria</span></strong></p>
<strong> </strong>

<strong>1. CONCEPTE</strong>
Rotary Club de Barcelona Eixample i Rotaract Club Barcelona ‘92,  intenten mitjançant la convocatòria del premi «Protagonistes del Demà» donar a conèixer públicament els valors de la joventut concretats en un guardó que, tot i ser individual, representi el símbol i l’esperit de treball intel·lectual, l’actitud de servei cap a la comunitat, i l’emprenedoria. Valors que ajudaran a construir una societat millor.

<strong>2. CANDIDATS</strong>

Els candidats seran alumnes dels centres educatius de l’Eixample.

Podran optar els joves dels esmentats centres que estiguin cursant els seus estudis en el darrer curs de la secundària (batxillerat; cicles formatius i ensenyaments esportius). No hi ha límit de candidats per centre.

<strong> </strong>

<strong>3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA</strong>

3.1. Sol·licitud del jove amb nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement, adreça actual, telèfons, e-mail, foto tipus carnet i descripció de l’activitat formativa actual.

3.2. Expedient acadèmic amb inclusió d’altres possibles estudis paral·lels o complementaris (música, idiomes, informàtica, etc.)

3.3. Breu informe d’activitats i serveis de la persona que aspira al premi en relació a la comunitat, explicant la seva participació en agrupacions, equips de treball o les seves obres de voluntariat, i les motivacions que l’han portat a aquesta participació.

3.4. Breu informe de projectes i iniciatives de caràcter cultural, esportiu, lúdic o empresarial, amb indicació de les distincions rebudes per la persona proposada, i les motivacions que l’han portat a la participació en aquestes iniciatives individuals o de grup.

3.5. Autorització dels pares o tutors per participar en aquest premi.

3.6. Dades del tutor del centre educatiu, dades del centre i telèfon de contacte

3.7. Informe de recomanació, amb valoració del tutor del centre, fent referència al nivell d’integració, participació i capacitat d’iniciativa en les activitats escolars i extraescolars de l’aspirant

<strong> </strong>

<strong>4. DATA DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS</strong>

Per cada participant hi haurà un dossier amb la documentació. Els documents s’enviaran escanejats a la Sra. Marisa Caparros  <a href=»mailto:juventud@rotaryeixample.org»>juventud@rotaryeixample.org</a> La data màxima per lliurar la documentació serà el 28 de febrer de 2017 a les 20h.

&nbsp;

<strong>5. TROBADA FORMATIVA I DEFENSA DE LES CANDIDATURES</strong>

L’experiència de convocatòries anteriors ens diu que tots o la gran majoria dels candidats presentats són un exemple molt meritori de joventut amb valors que mereixen donar-se a conèixer. Són exemples a seguir i no haurien de menystenir el paper que poden ocupar a la societat i l’exercici d’un lideratge amb valors contraposat als lideratges d’ambicions. Són persones acostumades a donar i no demanar res a canvi, i massa sovint amaguen inclús el seu exemple. Per aquesta raó s’ha pensat en organitzar el <span style=»text-decoration: underline;»>dissabte 11 de març de 2017</span> una sessió amb una doble finalitat. D’una part que els candidats expliquin la seva trajectòria el seu compromís altruista amb la societat i les seves iniciatives en projectes diversos. Entenem que compartir és també formar-se i aprendre a ser natural defensant uns valors practicats amb l’exemple. Pel jurat les explicacions que donin seran un suport en la valoració dels dossiers rebuts. Els candidats que no puguin assistir a la trobada hauran de fixar una data a convenir amb el jurat per explicar la seva trajectòria i projectes.

L’altra finalitat de la trobada és formativa pels candidats. Durant la mateixa jornada es donaran dos xerrades on es tractaran els temes del paper del talent,   el del treball i la constància, la confiança en un mateix per assolir l’èxit dels projectes que cada persona es marca a la vida i una altra xerrada sobre l’actitud que hauria de tenir un estudiant universitari per obtenir bons rendiments en els seus estudis. La primera xerrada la faran, si les dates ho permeten, els pianistes internacionals <strong>Sra. Sofia Cabruja i Sr. Carlos Lama</strong>, experts en formació per joves músics i coaching d’orientació per les sortides professionals. La segona xerrada la farà, l’ex-conseller d’universitats i catedràtic en actiu, <strong>Dr. Joaquim Prats Cuevas, </strong>expert en didàctica de les ciències socials, que aportarà alguns consells pràctics i d’utilitat pel futur d’aquests estudiants en la seva següent etapa formativa.

La trobada es farà en un dels centres que participin en aquest premi.

&nbsp;

<strong>6.  JURAT I RESSOLUCIÓ DEL PREMI</strong>

Formen part del jurat: El president, el secretari, la tresorera i la responsable de joventut del Rotary Club de Barcelona Eixample: Sr. Lluís Castañeda Peirón; Sr  Jacob J. van der Horst; Sra. Carmen Izquierdo i  Sra. Marisa Caparrós; el president del Rotaract Club Barcelona ’92: Sr. Ignacio Javierre; i un representant de l’Ajuntament de Barcelona, districte de l’Eixample.

El lloc de la reunió del jurat serà la seu del Rotary Club de Barcelona Eixample: Hotel Catalonia, “Plaça Catalunya”, carrer Bergara, 11, 08002 Barcelona

El jurat es reunirà la setmana del 20 al 25 de Març per la deliberació i l’elecció dels guanyadors.

L’acta amb la comunicació oficial de guanyadors es realitzarà la primera setmana d’Abril  i es farà arribar als tutors dels candidats, i als candidats.

El lliurament del premi es realitzarà el mes de maig en una data i lloc que determini la regidoria del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona.

<strong> </strong>

<strong>7. CONTINGUT I LLIURAMENT DELS PREMIS</strong>

<em>Per al guanyador del concurs:</em>

1. Diploma acreditatiu del premi

2. Un primer premi d’una beca per l’import de 1.000€ del preu de la matrícula en estudis de grau universitari o equivalent. L’import es farà efectiu amb la matrícula. Si el premiat tingués dret a matrícula gratuïta es farà un abonament de 1.000 € contra factures de llibres i material educatiu.
<em>Per a cada un dels finalistes de cada escola:</em>

1. Diploma acreditatiu del premi

2. Un xec de material escolar per 100€, per l’alumne millor puntuat de cada escola que participi, fins a deu premis, tret del guanyador del primer premi.

El reconeixement dels premis seran lliurats amb l’assistència dels familiars dels premiats i el tutor del centre formatiu. La data de lliurament serà el dijous 18 de maig a les 19h a la sala de plenaris del Districte d’Eixample.

Deja un comentario

Volver arriba